Zelfkennis

Beschikken over zelfkennis is een groot goed, dat wisten ze al in de oudheid. Wie zichzelf kent, weet waar zijn sterke en zwakke punten liggen. Zelfkennis maakt het makke­lijker om van eigen fouten te leren, maar bijvoor­beeld ook om samen te zijn met anderen. Bovendien is zelfkennis onont­beerlijk voor een gezonde en succes­volle relatie.
Zelfkennis begint bij nadenken over jezelf. Dat is makke­lijker gezegd dan gedaan. Hoe goed ken jij jezelf?
Ontdek hoeveel zelfkennis je hebt met deze korte vragen­lijst.

Geef per stelling op een zeven­punt­schaal aan in welke mate je het daar mee eens bent. Probeer zo eerlijk en realis­tisch mogelijk in te vullen om een goed beeld te krijgen van jouw eigen situatie.
Geef maar 1 antwoord per stelling.

Na de laatste stelling krijg je inzich­telijk hoe goed je zelfkennis is.

Ik heb vorige relaties goed verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 
Ik kan mijn eigen karakter goed omschrijven.
 
 
 
 
 
 
 
Ik weet welke karak­ter­ei­gen­schappen mijn partner moet hebben.
 
 
 
 
 
 
 
Ik weet wat ik een partner te bieden heb.
 
 
 
 
 
 
 
Ik weet wat ik van een partner nodig heb.
 
 
 
 
 
 
 
Ik ken mijn eigen grenzen en mogelijk­heden.
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb mezelf door vorige relaties goed leren kennen.
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 1 van 7