Verlegenheid

Verle­genheid is een woord waar vaak een lage asser­ti­viteit mee wordt bedoeld. Een definitie zou kunnen zijn: verle­genheid is de geremdheid die men ervaart om de afstand tot iemand te durven overbruggen. Verle­genheid uit zich vaak in “niet durven”.
Ontdek met deze korte vragen­lijst in welke mate je verlegen voelt bij het aangaan van om een relatie.

Geef per stelling aan in welke mate je het daar mee eens bent.
Geef maar 1 antwoord per stelling.
Na afloop van deze test krijg je feedback op je verle­genheid.

Ik vind mezelf verlegen.
 
 
 
 
 
 
 
Ik voel me ontspannen wanneer ik in het middelpunt van de aandacht kom te staan.
 
 
 
 
 
 
 
Ik voel me ontspannen wanneer van mij verwacht wordt dat ik aan één of andere activiteit deelneem.
 
 
 
 
 
 
 
Ik denk niet aan wat er allemaal fout kan gaan voordat ik mij in een situatie met anderen begeef.
 
 
 
 
 
 
 
Ik voel me gespannen bij het bespreken van intieme gevoelens.
 
 
 
 
 
 
 
Ik voel me in een pijnlijke situatie niet gespannen en weet wat te doen.
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 1 van 6