Relatie Vaardigheid Scan

Deze ontdek­kingsreis, die je met jezelf aangaat, helpt je inzicht te krijgen in de vaardig­heden die je kunt gebruiken in een relatie. Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe jij naar jezelf kijkt. Om jouw zelfbeeld en een vaardigheid verder te ontwik­kelen kijken we graag samen met jou naar de mogelijk­heden. Wij hebben vragen­lijsten samen­gesteld op verschil­lende vaardigheidsthema’s. De thema’s kunnen afzon­derlijk worden ingevuld. Na het invullen krijg je direct terug­kop­peling op jouw antwoorden.

Je kunt ook eerst een verkorte scan invullen om te kijken hoe vaardig je bent en op welke thema’s je nog ontwik­ke­lings­ruimte hebt. De verkorte versie neemt uit elk thema één vraag. De afzon­derlijke thema’s, zoals hieronder vermeld, zijn uitge­breider.

Klik hieronder op de blauwe tekst in de linker­kolom;  na het invullen van de vragen krijg je direct terug­kop­peling en aanbe­ve­lingen. De testre­sul­taten worden een bepaalde tijd bewaard, zie ons privacy beleid.

Scans
Verkorte scan Snel inzicht in jouw vaardig­heden
Zelfkennis Hoe goed ken jij jezelf?
Zelfver­trouwen Vertrouw jij jezelf?
Verle­genheid Ervaar jij de afstand tot een ander als lastig?
Verbonden zijn Hoe vrij ben jij in het contact met de ander?
Kijk op geluk Hoe zie jij geluk?
Commu­ni­catie Lijkt zo vanzelf­sprekend, maar is dat ook zo?
Belem­me­rende Overtui­gingen Wat houdt jou tegen?
Kennis­making Spannend of leuk?
Ik en de ander Hoe sta jij in relatie met de ander?

Wil je naar aanleiding van een uitslag contact met ons opnemen?

Dat kan vrijblijvend via ons contact­for­mulier.