Ben je wel klaar voor een relatie?

Wie een vaste partner zoekt, maar telkens niet verder komt, zou zich kunnen afvragen wat hij/zij aan zichzelf zou kunnen ontwik­kelen. Voor het beant­woorden van die vraag zijn talloze hulpmid­delen en wegen beschikbaar. Anderen helpen je graag.

Ook mensen uit onze omgeving, bijvoor­beeld: familie, vrienden, collega’s hebben een relatie met ons. Het gaat hier weliswaar niet om de liefde, maar toch hebben zij ervaring met ons. Waarom zouden wij hun niet vragen wat wij aan onszelf kunnen ontwik­kelen zodat we sneller een stabiele liefdes­re­latie kunnen aangaan?
Vanuit die gedachte en met de ervaring die relatie­be­mid­delaar Joyce Boerkoel van bureau IndiviDuo heeft in het matchen van singles tot stellen is de Relatie Vaardig(heid) Test ontwikkeld.

Op 12 aspecten (vaardig­heden of compe­tenties) waarop singles zich kunnen (laten) beoor­delen geeft de lijst feedback. Bijvoor­beeld: ben je wel verbonden met jezelf? Het is belangrijk dat je een mening hebt, maar kun je die ook uiten zonder een ander te veroor­delen? Wanneer je dat kunt, dan is de kans wat groter dat een nieuwe relatie blijvend is, oftewel dat je echt klaar voor een relatie bent.