Coaches en trainers

Op het bovenmenu onder “oefenen” presen­teren we workshops gericht op het ontwik­kelen van relatie­vaar­dig­heden.

Daarnaast kan het je helpen om met een van onze, gespe­ci­a­li­seerde coaches en trainers contact op te nemen.

Landelijk Groningen
Bert Stoop is mental coach en personal organizer.
Trans­per­soonlijk netwerk (TN)
De trans­per­soon­lijke begeleiding: coaching, counseling of therapie, gaat uit van het holisme.
U kunt op het netwerk gecer­ti­fi­ceerde profes­si­onals vinden.
Ewald Jansen is gecer­ti­fi­ceerd (zie TN):
  • Kunst­zinnig Dynamisch Coach en Counselor
  • Job- / re-integra­tie­coach
  • Psycho­so­ciaal hulpver­lener