Ik en de ander

Ontdek met deze korte vragen­lijst hoe invoelend je omgaat met de ander.

Geef per stelling aan in welke mate je het daar mee eens bent.
Geef maar 1 antwoord per stelling.
Na afloop van deze test krijg je inzich­telijk hoe goed je met de andere sekse omgaat en hoe goed je de verschillen tussen mannen en vrouwen begrijpt.

Ik heb wel een mening, maar ik (ver)oordeel niet.

 
 
 
 
 
 
 

Ik toon vooral begrip, wanneer de ander met iets worstelt.

 
 
 
 
 
 
 

Ik vertel direct hoe de ander het moet aanpakken, wanneer die met iets worstelt.

 
 
 
 
 
 
 

Ik word niet boos, als de ander even niet wil praten.

 
 
 
 
 
 
 

Ik laat de ander met rust, wanneer die even niet wil praten.

 
 
 
 
 
 
 

Vraag 1 van 5