Begeleiding

Ewald Jansen is psycho­so­ciaal therapeut. Hij werkt vanuit een holis­tisch mensbeeld. Jij staat centraal in zijn aanpak en je voelt je snel op je gemak bij hem. In deze veilige setting van begeleiding ervaar je ook confron­tatie met jezelf. Het resultaat is een positief zelfbeeld en een groter zelfver­trouwen.

Website Ewald Jansen

Bert Stoop is persoon­lijk­heids­psy­choloog. Hij luistert en zoekt de logica in de lijn van jouw verhaal en jouw leven. Daarbij switcht hij van detail naar grote lijn en bespreekt hij met jou de samenhang daartussen. Samen­werken met jou is er op gericht om duide­lijkheid krijgen wat je kunt aanpakken en hoe je het anders kunt zien. Voor het opruimen van belem­me­ringen en begeleiding naar autonomie en verbinding.
Luister maar eens ter kennis­making naar deze podcast, gemaakt door twee journa­listes, die zich afvroegen waarom ze nog geen relatie hebben.

Website Bert Stoop